ІНФОРМАЦІЯ

на виконання   листа УОНО № 2199-01 від 13.05.2008р.

 

 

               Одним із пріоритетних завдань відділу освіти Вознесенської райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

           Основними законодавчими актами, якими керується у своїй роботі відділ освіти у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

          Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до відділу освіти, а також постійний аналіз,узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушували громадяни, та усунення причин, що породжували звернення.

          Основними формами роботи із зверненнями громадян у відділі освіти є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян, згідно накладеної на них резолюції начальником, організація прийому громадян, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

               З метою належного інформування населення про можливість звернення до начальника та головних спеціалістів відділу освіти затверджений графік особистого прийому громадян наказом відділу освіти №426 від 31.12.15, виїзного прийому громадян - №427 від 31.12.15. 

              Особистий прийом начальником відділу освіти здійснювався відповідно до затвердженого наказом відділу освіти №426 від 31.12.2015 року, за ІІІ квартал 2016 року на особистому прийомі начальника відділу освіти надійшло 9 звернень, що на 1 звернення більше порівняно з відповідними періодом 2015 року.

              Графік особистого прийому громадян начальником та головними спеціалістами відділу освіти розміщено у приймальні відділу освіти на видному місці та надруковано в районній газеті «Вісті Вознесенщини». Прийоми проводяться регулярно у встановлені графіком дні та години.

             На розгляд до відділу освіти за ІІІ квартал  2016 року надійшло 9 письмових звернень громадян, що на 1 звернення більше у порівняні з ІІІ кварталом  2015 року. Аналіз звернень за їх видами показує, що більшість звернень, що надійшли до відділу освіти за відповідний період 2016 року становлять заяви.

              Протягом звітного періоду  не надійшло  колективних звернень.

          З метою забезпечення відкритості та швидкого вирішення звернень громадян успішно продовжує функціонувати нова форма спілкування з громадянами району «Гаряча лінія» та «Телефон довіри», який функціонує в відділі освіти за номером (05134)3-26-20, згідно наказу №428 від 31.12.2015 року. Протягом звітного періоду дзвінків не надходило.

             Також видані накази від 10.03.2016 року №95 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2015 року» та від 10.03.2016 року №96 «Про стан виконавської дисципліни за підсумками 2015 року».

             Питання роботи із зверненнями громадян розглядається на апаратних нарадах при начальнику відділу освіти.

             Робота  із зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків роботи відділу освіти та знаходиться під постійним контролем начальника відділу освіти.

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                                                              Н.В. Лапаєва

 

Попова, 4-23-35